Cẩm nang

Yến tươi

Yến tươi là Yến vừa được làm sạch, chưa qua công đoạn sấy khô. Trong Yến tươi có chứa một lượng nước, tức là trọng lượng của Yến tươi bao gồm trọng lượng của Yến và trọng lượng của nước. Khi bạn chưa chắc chắn trong Yến tươi có bao nhiêu nước, bao nhiêu Yến […]